A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tūn

Number of occurrences in corpus: 6

The Menologium 28a frǣġe, / þæs þe lencten on tūn || ġe·liden hæfde, / werum t
The Menologium 78a ġ sċrīðan / Þrī-milce% on tūn, || þearfe brinġeþ / Maius mi
The Menologium 138a e·beorhtod / Wēod-mōnaþ on tūn, || wēlhwǣr% brinġeþ / Aĝus
The Menologium 183a ōde ġe·þeahte, / October on tūn || ūs tō ġe·nihte, / Winter
The Menologium 195a e·nihtsum, / Blōt-mōnaþ on tūn, || beornum tō wiste, / Nouembr
Metrical Charm 12: Against a Wen 2b þū timbrien%, || ne nǣnne tūn habben, / ac þū sċealt norþ