A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: r

Number of occurrences in corpus: 8

Riddles 19 1a 9 / / Iċ on% sīðe% seah //S// //R// //O// || / //H// hyġe-wlancne
Riddles 19 6a /O// //M// || næġledne rād / //R// //Ā// //G// //W// //E//. ||
Riddles 24 8a c nemnaþ, / swelċe //Ā// and //R// || //O// fullesteþ, / //H// an
The Husband's Message 49b cyre iċ æt·samne || //S// //R// ġeador / //EA// //W// and //D/
Riddles 63 13a || / swylce eac bið sona || / /r/ /te getacnad || hwæt me to / /
The Rune Poem 13a ǣm || ēadness and tō-hiht. / //R// rād biþ on reċede || rinca
Solomon and Saturn 91a dan. / Þonne hine on unþanc // R // R || ierrunga ġe·sēċeþ
Solomon and Saturn 96a n / þonne hiene on unþanc rad r || ieorrenga geseceþ / bocstaf