A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wilniaþ

Number of occurrences in corpus: 4

Guthlac A 70a aþ || and þæs dēoran hām / wilniaþ be ġe·wyrhtum. || Swā þā
Riddles 49 7b rran, / þā æðelingas || oft wilniaþ, / cyningas and cwēne. || Iċ
The Paris Psalter 103:25 5b ihten / ætes on eorþan || eac wilniaþ / / # / and him gesomnadum || swy
The Metres of Boethius: Metre 19 43a þonne ic þe secgan mæge / hi wilniaþ || welan and æhta / and weorþ