A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: æsċ

Number of occurrences in corpus: 4

Riddles 42 9b ġa ōðer || and sē torhta æsċ / ān ān līnan, || Ācas twē
The Rune Poem 81a be || æðele trēowe. / //Æ// Æsċ biþ ofer-hēah, || ieldum d
The Battle of Maldon 43a || bord hafenode, / wand wācne æsċ, || wordum mǣlde, / ierre and
The Battle of Maldon 310b sē wæs eald ġe·nēat), || æsċ ā·cweahte; / hē full bealdl