A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þȳrel

Number of occurrences in corpus: 6

Riddles 15 21b aĝolne% weġ || þurh dūne% þȳrel / swǣse and ġe·sibbe; || iċ
Riddles 44 2b n under sċēate. || Foran is þȳrel. / Biþ stīþ and heard, || ste
Riddles 72 9a m mē || drincan sealde / þurh þȳrel þearle. || Iċ þæh on lust
Riddles 91 5b earde wiþ heardum, || hindan þȳrel, / forþ ā·sċūfan || þæt m
Juliana 402b urh tēonan; || biþ sē torr þȳrel, / inn-gang ġe·openod, || þon
The Battle of Finnsburh 45b or% || and ēac wæs his helm þȳrel%. / Þā hine sōna fræġn || fo