A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ābolĝen

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis B 430b bodsċipe, || þonne hē him ā·bolĝen wurðeþ; / siþþan biþ him s
Genesis B 552a Iċ wāt, inċ wealdend God / ā·bolĝen wierþ, || swā iċ him þisn
Genesis B 558b | þȳ iċ āt þæt hē inċ ā·bolĝen wierþ, / mehtiġ on mōde. ||
Genesis A 1257a c mē þæt cynn hafaþ / sāre ā·bolĝen. || Nū mē Sēthes bearn / torn
Resignation 79a awlīċe. || Gode iċ hæbbe / ā·bolĝen, breĝu mann-cynnes; || for·
Resignation 110a iċ eom mōde [s]eoc, / bitere ā·bolĝen, || is sēo bōt æt þē / ġe