A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ċēol

Number of occurrences in corpus: 10

Andreas 222a morĝene, || æt meres ende / ċēol ġe·stīĝan || and on ċeal
Andreas 349a ġē bēnan sint.’ / Þā on ċēol stiĝon || collen-ferhþe, / el
Andreas 361b ne hīerde / þon cȳmlīcor || ċēol ġe·hladanne / hēah-ġe·str
Andreas 380a Andreas || on ēaĝor-strēam / ċēol ġe·sōhte. || Næs him cū
Andreas 899b yninga wuldor, || þā iċ on ċēol ġe·stāh, / þēah iċ on ȳ
Maxims I 96a onne flota standeþ; / biþ his ċēol cumen || and hire ċeorl tō
Beowulf 38b / ne hīerde iċ cȳmlīcor || ċēol ġe·ġierwan / hilde-wǣpnum |
Beowulf 238b weorode, || þe þus brantne ċēol / ofer laĝu-strǣte || lǣdan
Beowulf 1912b n meahton, / cūðe næssas. || Ċēol up ġe·þrang / lyft-ġe·swen
The Metres of Boethius: Metre 26 27a | fāmiġ-bordum, / ðriereðre ċēol; || þæt biþ þæt mǣste / Cr