A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ċīþ

Number of occurrences in corpus: 3

The Paris Psalter 103:12 4a | weorca þīnra / eall eorðan ċīþ || ufan biþ ġe·fylled. / / #
The Paris Psalter 148:9 3b þ, / and on eallum ċēdrum || ċīþ% ā·lǣded%. / / # / Dēor and n
Solomon and Saturn 97a e·hȳdeþ, / be·wriehþ wyrta ċīþ, || wæstmas ġe·tīeġeþ, /