A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġeġangan

Number of occurrences in corpus: 3

Beowulf 2536a || Iċ mid elne sċeall / gold ġe·ġangan, || oþþe gūþ nimeþ, / feorh
Judith 54a nēar hēte / rinca tō rūne ġe·ġangan. || Hīe þā on ræste ġe·b
The Battle of Maldon 59b ule ġē swā sōfte || sinċ ġe·ġangan; / ūs sċeall ord and eċġ ||