A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġedīeġan

Number of occurrences in corpus: 5

Beowulf 2291b Swā mæġ unfǣġe || īeðe ġe·dīeġan / wēan and wræc-sīþ, || sē
Beowulf 2531b e / aefter wæl-rǣse || wunde ġe·dīeġan / uncer twēġa. || Nis þæt
Beowulf 2549a rnende || ǣnġe hwīle / dēop ġe·dīeġan || for dracan līeġe. / Lēt
The Paris Psalter 123:4 5b wæteres wēnan || þæs wēl ġe·dīeġan. / / # / Dryhten sīe ġe·blētso
The Paris Psalter 77:47 3b / hira hrōrra hrīm || æppla ġe·dīeġan. / / # / Sealde hira nēat ēac ||