A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġenyhtsum

Number of occurrences in corpus: 2

Genesis A 1995a | sē þe ǣr ne wæs / nīðes ġe·nyhtsum. || Norð-menn wǣron / sūþ-fo
The Paris Psalter 91:9 3b ne ieldu bēoþ || ǣġhwǣr% ġe·nyhtsum. / / # / And ēaĝe þīn || ēac