A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġetācnod

Number of occurrences in corpus: 5

Elene 315a and eall hēah-mæġen, / tīre ġe·tācnod.’ || Sindon tū on þām, / siĝo
Riddles 63 14a ēac biþ sōna || [] / []r[]te ġe·tācnod, || hwæt mē tō[] / []lēas ri
Judith 197b tīr æt tohtan, || swā ēow ġe·tācnod hæfþ / mehtiġ drihten || þu
Judith 286a e selfra for·wierd, / tōweard ġe·tācnod || þæt ðǣre tīde is / mid
The Metres of Boethius: Metre 31 18a un on ġe·rihte. / Mid þȳ is ġe·tācnod || þæt his trēowa sċeall /