A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġetrīewaþ

Number of occurrences in corpus: 3

The Paris Psalter 124:1 1b þe on drihten hira || dǣdum ġe·trīewaþ, / hīe bēoþ on Sionbeorĝe ||
The Paris Psalter 134:20 2b lle þā þe on hīe || ǣfre ġe·trīewaþ. / / # / Hūs Israela || holdne dr
Metrical Psalm 92:7 2b / and mid sōðe is || swīðe ġe·trīewaþ.