A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūton

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis A 229b lēod-ġeard% || be·liġeþ ūton, / ġinne rīċe, || ðǣre is
Christ and Satan 297b n / ċeastre and cyne-stōl. || Ūton cȳðan þæt! / Dēman we on e
Christ and Satan 593b es blēd / torht on·tȳned. || Ūton tela% hyċġan / þæt we hǣle
Christ and Satan 642a tō hyhte || habban sċoldon. / Ūton, lā, ġe·þenċan || ġond