A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ǣnliċ

Number of occurrences in corpus: 7

Elene 259a sċrud, || grimm-helm maniġ, / ǣnliċ eofor-cumbol. || Wǣron ǣsċ
Riddles 74 2a ung, || feax-hār cwēne, / and ǣnliċ rinċ || on āne tīd; / flēah
The Phoenix 9a ġerostum || foldan stencum. / Ǣnliċ is þæt īeġ-land, || æðe
The Phoenix 312a fuĝol is on hīewe / ǣġhwæs ǣnliċ, || anlicost pāwan, / wynnum ġ
The Phoenix 536a e be·fangen || fīra cynnes, / ǣnliċ and ed-ġung, || sē þe his
Beowulf 251a nefne him his wlite lēoĝe, / ǣnliċ ansīen. || Nū iċ ēower s
The Metres of Boethius: Metre 28 63a sōna ġe·ċierreþ / īs-mere ǣnliċ || on his āĝen ġe·cynd, / w