A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: blēaþ

Number of occurrences in corpus: 2

Andreas 231b den on burgum, || ne wæs him blēaþ hyġe, / āh hē wæs ān-rǣd
Riddles 40 16a ymb·clyppe. / Iċ eom tō þon blēaþ, || þæt mec bealdlīċe / mæ