A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: blētsodon

Number of occurrences in corpus: 2

Guthlac A 733b la tō þām beorĝe. || Hine blētsodon / maniġe mæġ-wlitas, || mēa
The Paris Psalter 61:4 3b n / þurstiġe mūðe; || þone blētsodon / and þone wierġdon || wrāð