A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: blīðra

Number of occurrences in corpus: 3

Elene 96b e·mang. || Cyning wæs þȳ blīðra / and þe sorĝ-lēasra, || se
The Metres of Boethius: Metre 9 32a d hē simle wæs / miċele þē blīðra || on brēost-cofan / þonne h
The Battle of Maldon 146b ne ord. || Sē eorl wæs þȳ blīðra, / hlōh þā, mōdiġ mann, ||