A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: botme

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis B 330b ā be·feallene || fȳre tō botme / on þā hātan hell || þurh
Genesis B 361b fþ be·fælled% || fȳre tō botme, / helle ðǣre hātan, || heofo
Christ and Satan 40b alwes% gāst, || þæt hē on botme stōd. / Þā him þūhte || þ
Beowulf 1506b brim-wylf%, || þā hēo tō botme cōm, / hringa þenġel || tō