A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cnēo

Number of occurrences in corpus: 5

Elene 409b s ān-hyġdġe || fore Elenan cnēo%, / collen-ferhþe. || Cwēn weor
Riddles 44 5a ne || his āĝen hræġl / ofer cnēo hefeþ, || wile þæt cūðe
The Phoenix 459b ǣnum ġe·hyġdum || and his cnēo bīġeþ / æðele tō eorðan,
The Phoenix 514a d līfes% gǣst, / fore Cristes cnēo. || Cyning þrymlīċe / of his
The Wanderer 42b en / clyppe and cysse || and on cnēo leċġe / handa and hēafod, ||