A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cwicsūsle

Number of occurrences in corpus: 3

Christ B 561b ū sind for·cumene || and on cwic-sūsle / ġe·hīende and ġe·hæfte,
Christ B 732a na% || hēap for·bīeġde / on cwic-sūsle, || cyning inne ġe·band, / fē
The Whale 38b nne þæt ġe·cnāweþ || of cwic-sūsle / flāh fēond ġe·māh, || þ