A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dôþ

Number of occurrences in corpus: 2

Genesis A 1206b n-ġeardes, || swā hēr menn dôþ, / ġunge and ealde, || þonne h
Soul and Body I 69b nn / libbendum Gode || lof-sang dôþ, / sēċan þā hāmas || þe þ