A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dūna

Number of occurrences in corpus: 4

Riddles 38 6b ġif hēo ġe·dīeĝeþ, || dūna briceþ; / ġif hē tō·birste
The Wife's Lament 30b langod, / sindon dena dimme, || dūna up-hēa, / bitre burg-tūnas, |
Azarias 117b d þeċ, hālĝa god, || hēa dūna / ġond middan-ġeard || miltsu
The Judgment Day II 99b ðe bifaþ, || ēac swā þā dūna / drēosaþ and hrēosaþ, || /