A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dumb

Number of occurrences in corpus: 4

Soul and Body I 65a rhtest tō mē. / Eart þū nū dumb and dēaf, || ne sint þīne
Soul and Body II 60a worhtest tō mē. / Eart þū dumb and dēaf, || ne sindan þīn
Riddles 31 16b / Dēor dōmes ġeorn, || hēo dumb wunaþ; / hwæðere hire is on
Riddles 53 6b hāde / dēope ġe·dolĝod, || dumb on bendum, / wriðen ofer wunda