A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fōn

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis B 287a mæġ man rǣd ġe·þenċan, / fōn mid swelcum folċ-ġe·steall
Beowulf 439a || ac iċ mid grāpe sċeall / fōn wiþ fēonde || and ymb feorh
The Metres of Boethius: Metre 19 11b -nett ēowru, || þonne ēow fōn lysteþ / leax oþþe cyperan?
The Seasons for Fasting 223a ĝliaþ / hwone% hīe tō mōse fōn, || mǣða be·dǣled. / Hīe þ