A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fūsne

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 1654b -rǣd fremedon || Sæġde his fūsne hyġe, / þæt hē þā gold-bu
Guthlac A 801a | habbaþ wīsne ġe·þōht, / fūsne on forþ-weġ || tō fæder
Guthlac B 1148a hofe, || fand þā hliniendne / fūsne on forþ-sīþ || frēan unw
Guthlac B 1157b oriġ and ferhþ-wēriġ, || fūsne grētan, / mēðne mōd-glædne
Guthlac B 1228a wine min, || wordum nǣġest, / fūsne friġnest, || þæs þe iċ f
The Seafarer 50b e þā ġe·maniaþ || mōdes fūsne / sefan tō sīðe, || þām þ