A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: forþġesċeaft

Number of occurrences in corpus: 5

The Order of the World 3b friċġan fela-ġungne || ymb forþ-ġe·sċeaft, / biddan þē ġe·seċġe || s
Riddles 84 9a || mæġen þāra cynna, / fyrn forþ-ġe·sċeaft; || fæder ealle be·wāt / ōr
Precepts 56a || drȳmeþ sorhfull / ymb his forþ-ġe·sċeaft, || nefne hē fǣhþe wīte. / W
Beowulf 1750b dde% bēaĝas || and hē þā forþ-ġe·sċeaft / for·ġieteþ and for·ġīem
Maxims II 61b on fæder fæðme. || Is sēo forþ-ġe·sċeaft / dēaĝol and dierne; || driht