A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: forġieten

Number of occurrences in corpus: 3

The Paris Psalter 136:5 3b if iċ þīn, Hierusālem, || for·ġieten hæbbe, / for·ġiete min sēo
The Paris Psalter 77:13 1b . / / # / Ealra god-dǣda || hīe for·ġieten hæfdon, / and þāra wundra, |
The Metres of Boethius: Metre 24 46b ēah þū hīe nū ġīeta || for·ġieten hæbbe, / ġif þū ǣfre eft |