A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fundiaþ

Number of occurrences in corpus: 4

Vainglory 16b þ, / wordum wrixlaþ, || witan fundiaþ / hwelċ ǣsċ-stede || inne on
Beowulf 1819b , / feorran cumene, || þæt we fundiaþ / Hyġe·lac sēċan. || Wǣron
The Metres of Boethius: Metre 20 239a , hīe simle tō þē / heonan% fundiaþ; || for·þǣm hīe hider of
The Metres of Boethius: Metre 20 280b liġþ, / þe ealle tō || ā fundiaþ / menn of moldan || on þā mǣ