A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: gæþ

Number of occurrences in corpus: 7

Christ C 1070b ċe and ed-ġung, || andweard gæþ / nēode and nīede, || be nama
Riddles 40 77a tla wyrm / þe hēr on flōde% gæþ || fōtum drīġe. / Flinte iċ
Beowulf 603b nū, / gūðe ġe·bēodan. || Gæþ eft sē þe mōt / tō medu mō
The Paris Psalter 138:11 1a e·līċ. / / # / Swā þrāĝum gæþ || þīestru wiþ lēohte, / fo
The Metres of Boethius: Metre 31 16a || sume neod-fræce. / Man ana gæþ || metodes ġe·sċeafta / mid
Solomon and Saturn 119b ling%, || þæt hē on hinder gæþ. / Þonne hine //F// F and //M//
Solomon and Saturn 19a iltas’. / ‘Dol biþ sē þe gæþ || on dēop wæter, / sē þe s