A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hæfdes

Number of occurrences in corpus: 2

Andreas 530b e·gang, || þæt þū ġiefe hæfdes / hālġes gæstes. || Hærn ef
Azarias 29a ǣðenra / þrēa-nīed || / || hæfdes || / tō Abrahame || and tō I