A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: he

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis A 178b ā·tēah / ribb of sīdan. || He wæs ræste fæst, / and sōfte
Genesis B 239b c, / lista and þāra lāra. || He lēt hēo þæt land būan, / h
Genesis B 395a þæs lēohtes be·sċierede. / He hæfþ nū ġe·mearcod ānne
Genesis A 2040b -weorod / wǣpna on·fōn%. || He ðǣr wiĝena fand, / æsċ-ber
Genesis A 2347a ne [C], || ġe·teled rīmes. / He þā metode on·cwæþ || mis
Exodus 502b ta, / Faraon mid his folcum. || He on·fand% hræðe, / siþþan g