A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lēoĝan

Number of occurrences in corpus: 3

Maxims I 70a nēah; / lēan sċeall, ġif we lēoĝan nellaþ, || þām þe ūs þ
The Metres of Boethius: Metre 25 50b inþ / sum toō-hopa || swīðe lēoĝan / þæs ġe·winnes wræce; ||
The Seasons for Fasting 216b a. / Hwæt. Hīe lēaslīċe || lēoĝan on·ġinnaþ / and þone tæppe