A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣþþum

Number of occurrences in corpus: 2

The Phoenix 582b mæġ / on þām lēodsċipe || lǣþþum hwōpan. / Swā nū aefter dēa
Judith 184b gran līfes, || þæt hē mid lǣþþum ūs / eġlan mōste; || iċ him