A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lǣr

Number of occurrences in corpus: 7

Beowulf 1722b d-bealu langsum. || Þū þē lǣr be þon, / gum-cyste on·ġiet;
The Paris Psalter 118:12 2a blētsod, || blīðe drihten; / lǣr mē mid lufan, || hū iċ lǣ
The Paris Psalter 118:26 4a e·hīerdest || holde mōde; / lǣr mē on līfe, || hū iċ len
The Paris Psalter 118:65 1b æstnesse || þū mē swelċe lǣr. / / # / Þū ymb þīnne esne ||
The Paris Psalter 118:66 2a an. / / # / Þū mē þēodsċipe lǣr || þīnne tilne / and wīsdōm
The Paris Psalter 118:135 3b īnum / lēohte and lēofe; || lǣr mē siþþan, / hū iċ þīn s
The Paris Psalter 142:10 3a ō þē || holde ġe·līefe; / lǣr mē, hū iċ þīnne willan |