A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: liþ

Number of occurrences in corpus: 3

Soul and Body I 97a biþ nan nā tō þæs lȳtel liþ || on lime ā·weaxen, / þæt
Soul and Body II 90a biþ nǣniġ tō þæs lȳtel liþ || on lime ġe·weaxen, / þæt
Solomon and Saturn 95a be·sċēawaþ nā / his limona liþ, || ne biþ him lǣċe gōd. / W