A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: māþ

Number of occurrences in corpus: 4

Elene 28b f on wealde, || wæl-rūne ne māþ. / Ūriġ-feðera || earn sang
Elene 660b on·hylde, || hyġe-rūne ne māþ, / gāstes meahtum || tō gode c
Guthlac B 1255a īene wearþ. / Ā iċ on mōde māþ || manna ġe·hwelcne / þēodn
Guthlac B 1345b nn-mǣġ. || Hē þā wyrd ne māþ, / fǣġes forþ-sīþ. || Fūs-