A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: næġlas

Number of occurrences in corpus: 5

Elene 670b wǣron / þurh nearu-searwe, || næġlas on eorðan. / Þā cōm samnung
Elene 676a mmas%, || grunde ġe·tenġe, / næġlas of nearwe || niðan sċīnend
Elene 719b ēahhe, || tō hwon hēo þā næġlas sēlest / and dēorlicost || ġ
Elene 734b nerġend fīra. || Þū þās næġlas hāt / þām æðelestan || eor
Metrical Charm 7: For the Water-Elf Disease 2a nne bēoþ him þā hand- || / næġlas wanne and þā ēaĝan tēar