A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: onbād

Number of occurrences in corpus: 3

Soul and Body I 37b . || Ā iċ uncres ġe·dales on·bād / earfoð-līċe. || Nis nū h
Beowulf 2302b -ġe·strēona. || Hord-weard on-bād / earfoðlīċe || oþ·þæt
The Paris Psalter 118:117 1b sīðe, || nū iċ þīn swā on·bād. / / # / Ġe·fultuma mē fæste;