A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: onbāt

Number of occurrences in corpus: 4

Genesis B 470b orolde, || sē þæs wæstmes on·bāt, / swā him aefter þȳ || ieldu
Genesis B 677b || siþþan iċ þæs ofetes on·bāt. / Nū hæbbe iċ his hēr on ha
The Seasons for Fasting 109b ta samod, || swā hē nāhtes on·bāt% / ǣr hē þā dēoran ǣ || dr
The Seasons for Fasting 126b ta samod, || swā hē nāhtes on·bāt / ǣr hē on Horeb dūn || hāl