A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sīġeþ

Number of occurrences in corpus: 3

The Fortunes of Men 25a || Þonne hē on wyrt-truman / sīġeþ sworcen-ferhþ, || sāwle be
The Menologium 16b wucan / þætte Sol-mōnaþ || sīġeþ tō tūne / būtan twǣm nihtum
The Menologium 112a of tille ā·grynt, / tō sete sīġeþ. || Wile siþþan lenġ / grund