A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sīn

Number of occurrences in corpus: 3

Daniel 758b ēoda / sōðum wordum || ofer sīn mæġen, / siþþan him wuldres
The Fates of the Apostles 59a m folce || feorh ġe·sealde, / sīn æt sæċċe. || Sweord-rǣs
The Order of the World 26b e / mōde ġe·ġrīpan. || Is sīn% meaht for·swīþ. / Nis þæt