A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sǣde

Number of occurrences in corpus: 3

Daniel 561b ·cwæþ, / ymb seofon tīda || sǣde eft on·fōn. / Swā þīn blǣ
Daniel 582b þ, / and ymbe seofan tīde || sǣde on·fenge. / Swā þīn rīċe
The Paris Psalter 106:36 2a eardas || wyrċan on·gunnon, / sǣde sāwan, || siþþan grōwan% /