A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: snytrucræft

Number of occurrences in corpus: 4

Guthlac A 184b . / Hē him siġe sealde || and snytru-cræft, / mund-byrd meahta, || þonne m
Guthlac B 1128b ewen þūhte, || þæt swelċ snytru-cræft% / ǣnġes hæleþa hēr || hre
The Phoenix 622b b sīe þē, sōþ god || and snytru-cræft, / and þē þanc sīe || þrymm
The Gifts of Men 18b ġ eft þæs swīðe || þurh snytru-cræft / on þēode þrymm || þisses