A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sticaþ

Number of occurrences in corpus: 3

Riddles 12 11b tō fȳre; || mē on fæðme sticaþ / hyġe-ġalan hand, || hwierfe
Riddles 91 3b gīne || þæt mē on·ġēan sticaþ, / þonne iċ hnītan sċeall, |
The Metres of Boethius: Metre 20 120b n || þæt þæt him on innan sticaþ / fȳres ġe·fēġed || mid fr