A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: swelcra

Number of occurrences in corpus: 8

Soul and Body I 102a t·samne || siþþan brūcan / swelcra iermþa, || swā þū unc hē
Soul and Body II 96a t·samne || siþþan brūcan / swelcra iermþa, || swā þū unc ǣr
Riddles 19 9a /. || For wæs þȳ beorhtre, / swelcra sīþfæt. || Saĝa hwæt iċ
Beowulf 582a du. || Nā iċ wiht fram þē / swelcra searu-nīða || seċġan hīe
Beowulf 2231b at. / Sinċ-fæt; || ðǣr wæs swelcra fela / on þǣm eorþ-hūse% ||
The Metres of Boethius: Metre 10 55b n? / Sē is ēac% tō lȳtel || swelcra lārēowa, / for·þǣm þā ma
The Metres of Boethius: Metre 19 25b fiscas / sēċan þurfan || and swelcra fela / weorold-welena; || hīe
The Metrical Preface to the Pastoral Care 13b sūþ and norþ, || hēt him swelcra mā / brenġan be ðǣre bȳsen