A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tēoþ

Number of occurrences in corpus: 3

The Paris Psalter 63:3 1a fremman. / / # / Þā hira tungan tēoþ || tēonan ġe·hwelċe / swurd
The Metres of Boethius: Metre 5 42b ǣm þā twēġen treĝan || tēoþ tō·samne / wiþ þæt mōd fo
The Seasons for Fasting 215b e·bǣded, / aefter tæppere || tēoþ ġond strǣta. / Hwæt. Hīe l