A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tūne

Number of occurrences in corpus: 7

Maxims I 145a lcum; / oft mon fereþ feorr be tūne, || ðǣr him wāt frēond unw
The Menologium 8b ǣm īlcan dæġe || ūs tō tūne, / forma mōnaþ; || hine folc m
The Menologium 16b e Sol-mōnaþ || sīġeþ tō tūne / būtan twǣm nihtum, || swā
The Menologium 34b þ / ufor ānre niht || ūs tō tūne), / hrīme ġe·hyrsted || haĝol
The Menologium 89b l-beorhte daĝas || sumor tō tūne, / wearme ġe·wederu. || Þonne
The Menologium 108b ange / ǣrra Līða || ūs tō tūne, / Iunius on ġeard, || on þǣm
The Menologium 219b en tō mannum || mōnaþ tō tūne, / Decembris || dryhta bearnum, /