A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wānian

Number of occurrences in corpus: 5

Guthlac A 57a ōmas || dōĝra ġe·hwelċe / wānian and wendan || of weorold-ryht
Guthlac B 1073b n / sorĝ-wielmum soden || sār wānian, / wræc-sīþ wēpan, || wilna
Juliana 538a ifian, || sār cwānian, / wyrd wānian, || wordum mǣlde: / ‘Iċ þe
Beowulf 787b , / siġe-lēasne sang, || sār wānian / helle hæfton. || Hēold hine
Beowulf 1607a | hilde-ġiċelum, / wīġ-bill wānian. || Þæt wæs wundra sum, / þ