A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wōc

Number of occurrences in corpus: 6

Genesis A 1637b ċe% of Cāmes || cnēo-risse wōc / wer-mǣġþa fela; || of þǣ
Genesis A 1646b ora Sēmes; || of þǣm eorle wōc / unrīm þēoda, || þā nū
Genesis A 2764b aforan and idese. || Abrahame wōc / bearn of brȳde, || þone bre
Riddles 20 21b oran mīnum || þe iċ aefter wōc, / nemþe iċ hlāfordlēas || h
Beowulf 1265b on, / wēsten warode. || Þonan wōc fela / ġō-sċeaft gasta; || w
Beowulf 1960b el sīnne; || þonan Ēomer% wōc / hæleþum tō helpe, || Hemmi